Country Information
CHN
CHN - People's Republic of China
Teams: 24
Athletes: 97

Athlete List
Name Date of Birth Gender Height (cm) Weight (kg) Event List
CEN Jinlong 01 Jun 1986 Men Finswimming Men's Apnoea 50m
Finswimming Men's Relay 4x100m
CEN Weifei 22 Jul 1967 Women Boule Sports Raffa Women's Double
CEN / ZHANG Boule Sports Raffa Women's Double
CHAN Weng Sam 27 Jul 1993 Women Bowling Mixed Doubles
Bowling Women's Singles
CHE Lei 22 Jan 1988 Men 172 69 Gymnastics Aerobics Group
Gymnastics Aerobics Trio
CHEN Huiying 20 Feb 1993 Women Wushu Women's Taolu Nanquan & Nandao
CHEN Lingxi 02 Mar 1991 Women Gymnastics Trampoline Women's Tumbling
CHEN Siming 30 Dec 1993 Women Billiard Sports Women's Pool
CHEN Yan 27 Sep 1985 Women Tug of War Women's 540kg
CHENG Xiping 04 Jan 1986 Women Boule Sports Lyonnaise Women's Single Shuttle Throw
China Mixed Bowling Mixed Doubles
CUI Wei 07 Jul 1987 Men Life Saving Men's Pool 100m Manikin Carry with Fins
Life Saving Men's Pool 200m Super Lifesaver
Life Saving Men's Pool 50m Manikin Carry
Life Saving Men's Team 4x25m Manikin Relay
Life Saving Men's Team 4x50m Medley Relay
DAI Xiaodie 24 Sep 1996 Women Life Saving Women's Pool 100m Manikin Tow with Fins
Life Saving Women's Pool 200m Super Lifesaver
Life Saving Women's Pool 50m Manikin Carry
Life Saving Women's Team 4x25m Manikin Relay
Life Saving Women's Team 4x50m Medley Relay
Life Saving Women's Team 4x50m Obstacle Relay
DENG Senyue 05 Feb 1992 Women 160 42 Gymnastics Rhythmic Ball
Gymnastics Rhythmic Clubs
Gymnastics Rhythmic Hoop
Gymnastics Rhythmic Ribbons
DONG Dong 13 Apr 1989 Men 167 57 Gymnastics Trampoline Men's Synchronised
DONG Shilin 14 Aug 1990 Men Gymnastics Aerobics Step
DONGMEI Gu 15 Nov 1974 Women Tug of War Women's 540kg
FAN Shan 17 Dec 1977 Men Boule Sports Lyonnaise Men's Single Shuttle Throw
Boule Sports Raffa Men's Double
GAO Wei Men Boule Sports Petanque Men's Double
GAO / ZHONG Boule Sports Petanque Men's Double
GU Junxia 20 Nov 1994 Women Wushu Women's Taolu Changquan
GUO Dan 06 Dec 1990 Women Roller Sports Road Women's 10000m Points Race
Roller Skating Speed Women's 1000m Sprint
Roller Sports Road Women's 20000m Elimination Race
Roller Sports Road Women's 200m Time Trial
Roller Skating Speed Women's 300m Time Trial
Roller Skating Speed Women's 500m Sprint
Roller Skating Speed Women's Elimination 15000m
Roller Skating Speed Women's Point Elimination 10000m
HAITAO Liu 12 Aug 1982 Men Billiard Sports Men's Pool
HAN Mingzhe 21 Apr 1994 Men Gymnastics Aerobics Group
Gymnastics Aerobics Trio
HAN Qiu 10 Aug 1996 Women Water Ski Women's Wakeboard Freestyle
HE Xin 29 Nov 1989 Men Roller Sports Road Men's 10000m Points Race
Roller Skating Speed Men's 1000m Sprint
Roller Sports Road Men's 20000m Elimination Race
Roller Sports Road Men's 200m Time Trial
Roller Skating Speed Men's 300m Time Trial
Roller Skating Speed Men's 500m Sprint
Roller Sports Road Men's 500m Sprint
Roller Skating Speed Men's Elimination 15000m
Roller Skating Speed Men's Point Elimination 10000m
HU Bangda 17 Sep 1993 Men Gymnastics Aerobics Group
JIA Fangfang 13 Aug 1994 Women Gymnastics Trampoline Women's Tumbling
JIAN Ka 15 Mar 1988 Men Finswimming Men's Relay 4x100m
JIAO Qin 04 Feb 1989 Women Tug of War Women's 540kg
JIAQI Zhang 24 Apr 1994 Women Tug of War Women's 540kg
LI Dan 19 Sep 1988 Women 156 Gymnastics Trampoline Women's Synchronised
LI Guangdong 03 Nov 1994 Men Climbing Men's Speed
LI Hui 02 Sep 1987 Men Finswimming Men's Apnoea 50m
Finswimming Men's Relay 4x100m
LI Jing 25 Mar 1989 Women Finswimming Women's Relay 4x100m
Finswimming Women's Surface 100m
LI Lisha 29 Dec 1994 Women Roller Sports Road Women's 10000m Points Race
Roller Skating Speed Women's 1000m Sprint
Roller Sports Road Women's 20000m Elimination Race
Roller Sports Road Women's 200m Time Trial
Roller Skating Speed Women's 300m Time Trial
Roller Skating Speed Women's 500m Sprint
Roller Skating Speed Women's Elimination 15000m
Roller Skating Speed Women's Point Elimination 10000m
LI Qiaoping 03 May 1991 Men Orienteering Men's Middle Distance
Orienteering Men's Sprint
Orienteering Mixed Team Relay
LI Tingting 07 Aug 1988 Women Wushu Women's Sanda 52kg
LI Zhi 10 May 1991 Men Gymnastics Aerobics Dance
Gymnastics Aerobics Step
LI Ziyang 23 Sep 1996 Men Gymnastics Acrobatics Men's Pairs
LIANG Wenbo 05 Mar 1987 Men Billiard Sports Men's Snooker
LIANG Xiyuan 19 Feb 1992 Men Orienteering Men's Middle Distance
Orienteering Men's Sprint
Orienteering Mixed Team Relay
LIANG Yaoyue 29 Aug 1989 Women Finswimming Women's Apnoea 50m
Finswimming Women's Relay 4x100m
Finswimming Women's Surface 100m
LIU Guoqiang 06 Feb 1957 Men Boule Sports Raffa Men's Double
LIU Jiao 14 Apr 1987 Women Finswimming Women's Relay 4x100m
Finswimming Women's Surface 400m
LIU Qiang 15 Feb 1991 Men Wushu Men's Sanda 75kg
LIU / FAN Boule Sports Raffa Men's Double
LU Haotian 29 Nov 1997 Men Billiard Sports Men's Snooker
LU Rufei 21 Sep 1992 Men Wushu Men's Taolu Taijiquan & Taijijian
MA Chao 31 Jan 1992 Women Gymnastics Aerobics Dance
Gymnastics Aerobics Mixed Pairs
Gymnastics Aerobics Women's Individual
MA Ye 28 Nov 1990 Women Gymnastics Aerobics Step
MENGMEI Li 08 Sep 1987 Women Tug of War Women's 540kg
NA Xu 03 Aug 1991 Women Tug of War Women's 540kg
NA Zhang 11 May 1972 Women Tug of War Women's 540kg
P.R. CHINA Women Life Saving Women's Team 4x50m Medley Relay
P.R. CHINA Mixed Gymnastics Aerobics Group
P.R. CHINA Mixed Gymnastics Aerobics Step
P.R. CHINA Women Finswimming Women's Relay 4x100m
P.R. CHINA Women Life Saving Women's Team 4x25m Manikin Relay
P.R. CHINA Women Life Saving Women's Team 4x50m Obstacle Relay
P.R. CHINA Mixed Gymnastics Aerobics Trio
P.R. CHINA Men Finswimming Men's Relay 4x100m
P.R. CHINA Mixed Gymnastics Acrobatics Mixed Pairs
P.R. CHINA Mixed Gymnastics Aerobics Mixed Pairs
P.R. CHINA Men Gymnastics Acrobatics Men's Pairs
P.R. CHINA Men Gymnastics Acrobatics Men's Group
P.R. CHINA Men Life Saving Men's Team 4x50m Obstacle Relay
P.R. CHINA Men Life Saving Men's Team 4x50m Medley Relay
P.R. CHINA Mixed Gymnastics Trampoline Women's Synchronised
P.R. CHINA Mixed Gymnastics Aerobics Dance
P.R. CHINA Men Life Saving Men's Team 4x25m Manikin Relay
P.R. CHINA Mixed Gymnastics Trampoline Men's Synchronised
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Women Tug of War Women's 540kg
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Mixed Orienteering Mixed Team Relay
SHEN Yunyun 24 Aug 1991 Men Gymnastics Acrobatics Mixed Pairs
SHOU Minchao 06 Aug 1989 Men 170 62 Gymnastics Aerobics Dance
Gymnastics Aerobics Step
SIYU Zhou 23 Dec 1993 Women Tug of War Women's 540kg
SONG Yu Fei 14 Oct 1990 Women Water Ski Women's Jump
Water Ski Women's Slalom
Water Ski Women's Trick
TANG Jian 26 Aug 1989 Men Gymnastics Acrobatics Men's Group
TAO le 22 Mar 1988 Men 173 65 Gymnastics Aerobics Dance
TIAN Tian 22 Nov 1976 Women Tug of War Women's 540kg
TU Xiao 19 Aug 1988 Men 168 53 Gymnastics Trampoline Men's Synchronised
TU Zitong 02 Jun 1989 Men Gymnastics Aerobics Dance
Gymnastics Aerobics Step
WANG Lei 28 Jan 1990 Men Gymnastics Acrobatics Men's Group
WANG Yingwei 12 Jun 1988 Women Orienteering Mixed Team Relay
Orienteering Women's Middle Distance
Orienteering Women's Sprint
WANG Zizhuo 20 Apr 1989 Men Gymnastics Aerobics Group
Gymnastics Aerobics Trio
WU Chengying 30 Nov 1996 Women Life Saving Women's Pool 200m Super Lifesaver
Life Saving Women's Team 4x50m Medley Relay
Life Saving Women's Team 4x50m Obstacle Relay
WU Wenhui 27 Apr 1998 Women Gymnastics Acrobatics Mixed Pairs
WU Yeqiuyin 29 Sep 1991 Men Gymnastics Acrobatics Men's Group
XIAO MIN Guo 21 Jan 1986 Women Boule Sports Lyonnaise Women's Single Precision Throw
XIE Zhongjie 28 May 1994 Men Life Saving Men's Pool 100m Manikin Tow with Fins
Life Saving Men's Pool 200m Obstacle Swim
Life Saving Men's Team 4x25m Manikin Relay
Life Saving Men's Team 4x50m Medley Relay
Life Saving Men's Team 4x50m Obstacle Relay
XU Huanshan 18 Feb 1988 Women Finswimming Women's Apnoea 50m
XU Yichuan 16 May 1992 Women Finswimming Women's Relay 4x100m
Finswimming Women's Surface 200m
Finswimming Women's Surface 400m
YANG Guang 10 Feb 1993 Men Gymnastics Aerobics Dance
Gymnastics Aerobics Group
Gymnastics Aerobics Mixed Pairs
YANG Song 23 Jun 1989 Men 167 56 Gymnastics Trampoline Men's Tumbling
YANLI Hu 25 Feb 1991 Women Tug of War Women's 540kg
YE Zhengchao 25 Jan 1995 Men Life Saving Men's Pool 200m Obstacle Swim
Life Saving Men's Team 4x50m Medley Relay
Life Saving Men's Team 4x50m Obstacle Relay
YIN Lu 13 Jul 1989 Women Gymnastics Aerobics Step
YINGYING Liu 02 Dec 1987 Women Tug of War Women's 540kg
YU Haocong 12 Apr 1996 Women Gymnastics Rhythmic Ball
Gymnastics Rhythmic Clubs
Gymnastics Rhythmic Hoop
Gymnastics Rhythmic Ribbons
YU Yangyang 18 Jul 1994 Women Gymnastics Aerobics Dance
Gymnastics Aerobics Step
YUAN Yaqi 07 May 1993 Women Finswimming Women's Surface 200m
YUAN Ze 03 Jan 1994 Women Life Saving Women's Pool 100m Manikin Carry with Fins
Life Saving Women's Pool 100m Manikin Tow with Fins
Life Saving Women's Pool 50m Manikin Carry
Life Saving Women's Team 4x25m Manikin Relay
Life Saving Women's Team 4x50m Medley Relay
ZANG Yujie 09 Dec 1986 Men Life Saving Men's Pool 200m Super Lifesaver
Life Saving Men's Pool 50m Manikin Carry
Life Saving Men's Team 4x25m Manikin Relay
Life Saving Men's Team 4x50m Obstacle Relay
ZHANG Biaohong 01 Sep 1986 Men Life Saving Men's Pool 100m Manikin Carry with Fins
Life Saving Men's Pool 100m Manikin Tow with Fins
Life Saving Men's Team 4x25m Manikin Relay
Life Saving Men's Team 4x50m Medley Relay
Life Saving Men's Team 4x50m Obstacle Relay
ZHANG Luo 26 Jun 1992 Men Gymnastics Trampoline Men's Tumbling
ZHANG Shaolong 21 Mar 1989 Men Gymnastics Acrobatics Men's Pairs
ZHANG Wei 17 Nov 1982 Women Boule Sports Raffa Women's Double
ZHANG Yixin 05 Jun 1969 Men Boule Sports Lyonnaise Men's Single Precision Throw
ZHENG Rongrong 05 Jan 1991 Women Life Saving Women's Pool 200m Obstacle
Life Saving Women's Team 4x25m Manikin Relay
Life Saving Women's Team 4x50m Medley Relay
Life Saving Women's Team 4x50m Obstacle Relay
ZHONG Guowei Men Boule Sports Petanque Men's Double
ZHONG Qixin 07 Apr 1989 Men Climbing Men's Speed
ZHONG Xingping 08 Jul 1987 Women 158 49 Gymnastics Trampoline Women's Synchronised
ZHOU Weihang 26 Jul 1990 Men Finswimming Men's Relay 4x100m
Finswimming Men's Surface 200m
Finswimming Men's Surface 400m
ZHOU Yi 18 Feb 1993 Men Gymnastics Acrobatics Men's Group
ZHOU Yongshan 15 Jul 1990 Men Wushu Men's Sanda 56kg
ZHU Leiming 31 Mar 1989 Men Wushu Men's Taolu Daoshu & Gunshu
ZHU Mingyue 20 Aug 1985 Women Orienteering Mixed Team Relay
Orienteering Women's Middle Distance
Orienteering Women's Sprint
ZHU Yiyun 14 Feb 1994 Women Life Saving Women's Pool 100m Manikin Carry with Fins
Life Saving Women's Pool 200m Obstacle
Life Saving Women's Team 4x25m Manikin Relay
Life Saving Women's Team 4x50m Obstacle Relay
ZOE Dias Ma 04 Jun 1992 Men Bowling Men's Singles
Bowling Mixed Doubles
ZOU Qin 30 Oct 1990 Women 163 52 Gymnastics Aerobics Dance
Gymnastics Aerobics Step
Sponsors http://www.emcali.com.co/ http://www.sura.com/ http://www.la14.info/ http://www.postobon.com/ http://www.avianca.com.co/ http://www.tissot.ch/ http://www.comfandi.com.co/ http://carvajal.com.co/