Athlete Information
Team Information
Category Information
Team name PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
National Olympic Committee
CHN CHN - People's Republic of China
Team members CHEN Yan, DONGMEI Gu, JIAO Qin, JIAQI Zhang, MENGMEI Li, NA Xu, NA Zhang, SIYU Zhou, TIAN Tian, YANLI Hu, YINGYING Liu
Event List Tug of War Women's 540kg
New Records
Medals
Results
Records before games
Sponsors http://www.emcali.com.co/ http://www.sura.com/ http://www.la14.info/ http://www.postobon.com/ http://www.avianca.com.co/ http://www.tissot.ch/ http://www.comfandi.com.co/ http://carvajal.com.co/